• image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

GreekEnglish
01Ιουλ2016

 1 - 4 Ιουλίου 2016

«Υπαίθρια Εκπαίδευση: Ο κόσμος ως ζωντανή και δημιουργική τάξη». 

Το Εθνικό Κέντρο Περιβαλλοντικής και Υπαίθριας εκπαίδευσης της Σουηδίας στο πανεπιστήμιο LIU του Linköping στην Σουηδία, ως βασικός εταίρος, σε συνεργασία με το «Ελπιδοχώρι», οργανώνει καλοκαιρινό επιμορφωτικό σεμινάριο για νηπιαγωγούς και δασκάλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς στην Ειδική Αγωγή και προσωπικό εκπαιδευτικών οργανισμών και ιδρυμάτων.

Αυτό το σεμινάριο και τα εργαστήριά του θα φέρουν κοντά επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς που ενδιαφέρονται για την υπαίθρια και βιωματική εκπαίδευση και το πώς μπορεί αυτή να συνδυαστεί με την επίσημη εκπαιδευτική δομή, την καθημερινή διδασκαλία και το αναλυτικό πρόγραμμα. Το σεμινάριο θα εισάγει την έννοια της Υπαίθριας Εκπαίδευσης, μίας προσέγγισης η οποία συμπληρώνει την παιδαγωγική ταυτότητα ενός εκπαιδευτικού. Η συνολική «βάσει του τοπίου» μάθηση θα καθοδηγήσει τις παρουσιάσεις, τις συζητήσεις και τις ανασκοπήσεις σχετικά με τα κίνητρα, το ρόλο και το σκοπό της Υπαίθριας Εκπαίδευσης.

Η “Υπαίθρια Εκπαίδευση” είναι μία παιδαγωγική προσέγγιση και διεπιστημονική μεθοδολογία που στοχεύει στην προώθηση της μάθησης η οποία συντελείται σε περιβάλλοντα εκτός σχολικής τάξης. Οι εμπειρίες αλληλεπιδρούν με τον στοχασμό μέσα σε αυθεντικές καταστάσεις. Λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στο ότι οι εμπειρίες στο φυσικό περιβάλλον που μας περικλείει μπορούν να δημιουργήσουν τη βάση για μάθηση. Έμφαση δίνεται στο να συναισθάνονται οι άνθρωποι τις συνθήκες και τους ρυθμούς σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο ώστε να αυξάνεται η ικανότητα ολιστικής θεώρησης και η υπευθυνότητα των εκπαιδευόμενων σε δράσεις και θέματα υγείας, αγωγής του πολίτη και αειφορίας.

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα βίντεο σχετικά με την Υπαίθρια εκπαίδευση στην Σουηδία

Πηγή:Outdoor Education

 

                                                          Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου της Υπαίθριας Εκπαίδευσης         
                                                  

 

  Θεματικές σεμιναρίου

«Η Υπαίθρια Εκπαίδευση στην θεωρία και στην πράξη: ένα εκπαιδευτικό εργαλείο»

- Μία εισαγωγή στο θέμα και τις αρχές της μεθοδολογίας που ερευνά και προτείνει.

 «Διδακτική»

 - Το να «νιώθεις» και να «μαθαίνεις» χρησιμοποιώντας τις πέντε αισθήσεις

- Σύνδεσημεταξύ «γνώσης»  και «συναισθήματος»

- Η «ψυχή στο έδαφος» προοπτική στη μάθηση και την διδασκαλία των γλωσσών,  των μαθηματικών, των φυσικών και κοινωνικών επιστημών.

- Διδακτική: το «Πως» (μεθοδολογία), «Πότε» (χρόνος), «Τι» (περιεχόμενο), «Που» (μέρος) και «Γιατί» (έρευνα) στην «εκτός δεδομένων» εργασία.

- Το πλαίσιο της «τάξης», και η χρήση της «παραλλαγής» και «ανταλλαγής» στην τάξη.

 Η «βασισμένη στον τόπο» εκπαίδευση

- Εξετάζονται: o «τόπος», o «χώρος», και ο «χρόνος» ως παράγοντες που επηρεάζουν τα μαθησιακά περιβάλλοντα, όπως αυτά βιώνονται μέσω της διαδικασίας της μάθησης και της εκπαίδευσης «δια μέσω του τοπίου», «σχετικά με το τοπίο» και «ως προς το τοπίο». Επίσης θα αξιολογηθεί η βιωματική εκπαιδευτική προσέγγιση και η μάθηση «εμβάθυνσης» στο πλαίσιο της φύσης, του πολιτισμού και της κοινωνίας.

- Η “βασισμένη στον τόπο” εκπαίδευση: δημιουργικότητα, υγεία και μάθηση για τη βιωσιμότητα ανά την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα.

 «Παγκόσμιες τάσεις»

- Το Ελληνικό και το Σουηδικό αναλυτικό πρόγραμμα – εμπόδια και δυνατότητες

-  Η Υπαίθρια Εκπαίδευση μέσω διεθνούς προοπτικής / Εμπειρίες από τη Σκανδιναβία και τον κόσμο.

-  Η τάσεις των επίσημων εκπαιδευτικών δομών και η στοχοθεσία της μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.


 

  Στόχοι του σεμιναρίου:

Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο στοχεύει στο:

 • Να εισάγει την αναβαθμισμένη, μέσω ευρωπαϊκών προτύπων, έννοια της “Υπαίθριας Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής” και να παράσχει θεωρητική και πρακτική γνώση πάνω στο θέμα και την κοινή προοπτική που αυτό εξυπηρετεί
 • Να υπάρξει ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών ανάμεσα στους συμμετέχοντες σχετικά με τη χρήση της έννοιας του “τόπου” για εκπαιδευτικούς σκοπούς
 • Να ενδυναμώσει την επίγνωση των συμμετεχόντων σε σχέση με τα διδακτικά τους εργαλεία
 • Να μάθουν οι συμμετέχοντες το πώς τοπία και τοπικές κοινότητες προσδίδουν νέες δυνατότητες και ευκαιρίες ώστε η διδακτική να επωφεληθεί της πληθώρας των εκπαιδευτικών μέσων και συνθηκών που ο φυσικός κόσμος προσφέρει για τις διάφορες μαθησιακές ενότητες και το διδακτικό έργο σαν διαθεματική εμπειρία και μέσο προτροπής
 • Να δωθούν ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσεων, μοίρασμα ιδεών και άμεση ανατροφοδότηση χάρη στην υπαίθρια εκπαιδευτική εμπειρία. Τούτο θα προκύψει αρχικά μέσω της συνειδητοποίησης των δεδομένων της δυναμικής αυτής που η εν λόγω εμπειρία καλλιεργεί ανά τον κόσμο. Εν τέλει δε, προκύπτει μέσω της νοηματοδοτικής αλληλεπίδρασης των διεθνών διδασκαλικών κοινοτήτων και των μαθητευομένων που αυτές αναλαμβάνουν, εν όψει του μέλλοντός τους
 • Να προσφερθεί ένα νέο ερέθισμα προς την γενίκευση και διάδοση της ενεργού πλέον δράσης της ελληνικής διδασκαλικής κοινότητας που με υπευθυνότητα επιλέγει να τιμά τον αναμορφωτικό της ρόλο μέσω της υπαίθριας βιωματικής εκπαίδευσης
 • Να συσταθεί μία κοινή άποψη ανάμεσα στους συμμετέχοντες ως ερμηνεία της προοπτικής που η κοινή εκπαιδευτική δράση θεσμών, οργανώσεων και κοινοτήτων στην Ελλάδα ενδέχεται να εκπροσωπεί ομόφωνα χάριν ιδεών που πηγάζουν από την οικολογική περιβαλλοντική συνείδηση
 • Να συνδράμει στον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών προτύπων και στην αναβάθμιση του περιεχομένου και ρυθμού της μαθησιακής και εκπαιδευτικής δράσης. Μίας δράσης η οποία, με την φυσική οικονομολογική ευελιξία που, ιδανικά, προσφέρει, μπορεί να εξασφαλίσει μία αρμονική, υγιή και φυσική κοινωνική διαβίωση για σύσσωμη την ελληνική κοινότητα ως ενεργό στέλεχος της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας δομής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά με παράλληλη διερμηνεία στα ελληνικά όποτε απαιτείται. Ως εκ τούτου, η βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι προϋπόθεση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.  

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής, υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο καθηγητή του προγράμματος.

Οι εισηγητές προέρχονται από τη Σουηδία και την Ελλάδα. Το υπόβαθρο και ο διεθνής χαρακτήρας της ομάδας των εισηγητών καλύπτει σε ευρύ φάσμα το θέμα του σεμιναρίου προσφέροντας την δυνατότητα απόκτησης της απαραίτητης γνώσης καθώς και σημαντικές τεχνικές και ενοράσεις με στόχο την στήριξη και διεύρυνση της μεθοδολογίας και πρακτικής των συμμετεχόντων.

  Διοργανωτές:

Liu.se

Ελπιδοχώρι


 

  Περιεχόμενο:

Το σεμινάριο αποτελείται από διαλέξεις, υπαίθρια εργαστήρια, παρατηρήσεις, συζητήσεις, βιωματικές δραστηριότητες, κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και από μία εκπαιδευτική εκδρομή. Θα προσπαθήσουμε να βιώσουμε εμπειρικά, από «πρώτο χέρι», τις πληροφορίες που θα παρουσιαστούν μέσα από τα μαθήματα θεωρίας και τις συζητήσεις προκειμένου να γίνει κατανοητή η νεοαποκτηθείσα γνώση, οι τεχνικές και τα εργαλεία της υπό εξέταση μεθοδολογίας.

  Πρακτικά εργαστήρια

Τιμώντας τον βιωματικό χαρακτήρα του σεμιναρίου, θα διεξαχθούν πρακτικά εργαστήρια κατά τη διάρκεια του τετραημέρου. Τα περισσότερα από τα εργαστήρια θα λάβουν χώρα σε εξωτερικούς χώρους, αν και ορισμένα μπορεί να διεξαχθούν επίσης σε εσωτερικούς χώρους ανάλογα με το περιεχόμενο ή τις καιρικές συνθήκες.

  Υπαίθριες δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα υπάρχουν αρκετές επίσημες και ανεπίσημες ευκαιρίες για υπαίθριες δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε να φέρετε κατάλληλη ενδυμασία και υπόδηση, τόσο για τις απαραίτητες υπαίθριες δραστηριότητες και εξορμήσεις όσο και για ήλιο αλλά και βροχή.

 

Τα προγράμματα αναλύτικα

   

  Διάρκεια:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί εντός τεσσάρων (4) ημερών με τρείς (3) διανυκτερεύσεις στον χώρο του κτήματος. Η προσέλευση προτείνεται να ολοκληρωθεί μεταξύ 15:00μμ και 17:00μμ την Παρασκευή 1/07/2016 και η διοργάνωση μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 04/07/2016

 

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Τυχόν μεταφορά από και προς το Κουτσοπόδι (στάση πριν το Άργος), εφόσον χρησιμοποιηθούν από τους συμμετέχοντες αστικά μέσα συγκοινωνίας.
 • Διαμονή στο καταφύγιο του Ελπιδοχωρίου (κοινοβιακού τύπου) και πλήρη διατροφή.
 • Θεωρητικό μέρος διδακτικής
 • Πρακτικά εργαστήρια και ομαδικές δραστηριότητες ανάλογες με την διδασκόμενη μεθοδολογία
 • Εκπαιδευτική εκδρομή
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου

 

  Εγγραφή και πληρωμή

Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου είναι 250 ευρώ. Η περίοδος πρόωρων εγγραφών στο σεμινάριο αρχίζει την 1η Μαρτίου και λήγει την 31η Μαρτίου 30η Απριλίου.

. Κατά την περίοδο αυτή δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες εφάπαξ αποπληρωμής του κόστους του σεμιναρίου με έκπτωση 50 ευρώ (200 ευρώ).

Σε κάθε άλλη περίπτωση, και για εγγραφές μέχρι και την 30η Απριλίου η θέση συμμετοχής εξασφαλίζεται με προκαταβολή 100 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής του υπολοίπου μέχρι και την 31η Μαΐου.

Δικαίωμα ακύρωσης συμμετοχής με επιστροφή της προκαταβολής έχουν όσοι το δηλώσουν μέχρι και την 31ης Μαΐου. Πέραν της ημερομηνίας αυτής η προκαταβολή παρακρατείται.

Οι προκαταβολές/πληρωμές μπορούν να γίνουν μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του προγράμματος απαιτούνται τουλάχιστον 12 συμμετοχές. Στην περίπτωση που αυτές δεν καλυφθούν, η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία και θα ακολουθήσει έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων.

 

Για περαιτέρω επικοινωνία μπορείτε να στείλετε email στο 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..gr

 


 

  Διατροφή

Όλα τα γεύματα θα οργανωθούν στα πλαίσια ομαδικών δραστηριοτήτων. Θα προετοιμάζονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ως κοινότητα του Ελπιδοχωρίου και το κόστος τους καλύπτεται από την συμμετοχή. Τα γεύματα θα είναι επί το πλείστον χορτοφαγικά, εκτός περιπτώσεων που ακολουθείται ειδική δίαιτα λόγω υγείας, οπότε και το κόστος αγοράς των υλικών τους θα καλυφθεί από τον αντίστοιχο συμμετέχοντα. Ευνόητο είναι πως οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώσουν τους διοργανωτές περί οποιονδήποτε τροφικών είτε άλλων αλλεργιών τους. 

 


 

  Μεταφορές

Δυνατότητα μεταφοράς από και προς το χώρο της διοργάνωσης προσφέρεται μόνο ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση και μόνο για παραλαβή και μεταφορά από και προς το Κουτσοπόδι (στάση πριν το Άργος). Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσβαση εδώ. Για τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να δείτε εδώ

Ιδανικά, συστήνεται στους συμμετέχοντες, στην περίπτωση που γνωρίζονται μεταξύ τους και εφόσον το επιθυμούν, να προσέλθουν με τα ιδιόκτητα οχήματά τους δια συνεπιβατισμού.


 

 

 
 
 

Βιογραφικά εισηγητών

Eva Kätting

Με αρχικές ακαδημαϊκές σπουδές στην Κοινωνιολογία και την Στατιστική, έτρεφα ήδη από νωρίς ενδιαφέρον για την διδασκαλία και την μάθηση. Στην προσπάθειά μου να επιλέξω μονοπάτι εργάστηκα ως αναπληρώτρια καθηγήτρια για μερικά χρόνια με αποτέλεσμα να καταλήξω στο ότι η διδασκαλία είναι σίγουρα η πιο ενδιαφέρουσα και ανταποδοτική εργασία που μπορεί να έχει κάποιος. Αφού πήρα το πτυχίο μου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την Σουηδική ως δεύτερη γλώσσα εργάστηκα ως δασκάλα συνεχίζοντας παράλληλα την γλωσσολογική μου κατάρτιση. 

Ύστερα από μερικά χρόνια ως δασκάλα αποφάσισα να συνδυάσω τα δύο μεγάλα μου ενδιαφέροντα, την υπαίθρια διαβίωση και την γλωσσολογία, φοιτώντας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Υπαίθρια Εκπαίδευση του πανεπιστημίου Linköping. Απόφοιτη πλέον, εργάστηκα ως εισηγήτρια στο Εθνικό Κέντρο Υπαίθριας Εκπαίδευσης, στο ίδιο πανεπιστήμιο. Συνέχισα την εργασία μου αυτή για σχεδόν έντεκα χρόνια και ως επί το πλείστον για το διάστημα αυτό ήμουν υπεύθυνη του προαναφερθέντος προγράμματος. Κατέβαλα μεγάλη προσπάθεια να πείσω τους συνανθρώπους μου πως η εκμάθηση γλωσσών μπορεί να διεξαχθεί και στην ύπαιθρο με μεγάλη εξίσου επιτυχία. Παραδοσιακά, πρωτοστατούσε η εκμάθηση των μαθηματικών και γενικά των φυσικών επιστημών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μεθοδολογιών στην ύπαιθρο. Σήμερα πλέον υπάρχουν πολλά επιστημονικά δεδομένα που ενισχύουν την άποψη πως η εκμάθηση της γλώσσας μπορεί να έχει επιτυχία και μέσω των υπαίθριων διδακτικών μεθόδων.

Παράλληλα, συμμετείχα σε διάφορα προγράμματα με συνδιοργανωτή και σπόνσορα την Ευρωπαϊκή Ένωση, το τελευταίο εκ των οποίων εστίαζε στην μάθηση και την ένταξη μέσω φυσικών και πολιτιστικών επαφών (LINK). Το εν λόγω πρόγραμμα είχε τεράστια επιτυχία με αποτέλεσμα την εκμαίευση πολλών χρήσιμων ιδεών και ασκήσεων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τύπους εκπαίδευσης και ένταξης σε σχολεία και στα πλαίσια εθελοντικής εργασίας με νεοαφιχθέντες μετανάστες από το εξωτερικό.
Σήμερα, μερικώς συνταξιοδοτημένη πλέον, συνεχίζω το διδακτικό μου έργο μέσω εισηγήσεων και εργαστηρίων χάρη στα οποία μπορώ να εμπνέω και να εκπαιδεύω δασκάλους και άλλες ομάδες με ενδιαφέρον στο θέμα μας. Είναι πάντα υπέροχο να συνευρίσκομαι με ενεργητικούς ανθρώπους και να μοιράζομαι γνώση και εμπειρίες.


 Άννα Γκήρμπα

Με βασικές σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2009), ξεκίνησε η εκπαιδευτική δράση της Άννας Γκήρμπα. Τα τέσσερα χρόνια εργασίας σε τμήματα ένταξης διαφόρων σχολείων της Ελλάδας ακολούθησαν οι σπουδές στην Σουηδία.

Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος "Οutdoor Education and Outdoor Life" το 2014, στο Πανεπιστήμιο του Linköping, της δόθηκε η ευκαιρία να εντάξει στην ακαδημαϊκή της θεώρηση και την μεγάλη της αγάπη, την χειροτεχνία. Αν και προϋπήρχε το ενδιαφέρον για την σημασία και τον ρόλο της χειροτεχνίας για ένα αναθεωρημένο εκπαιδευτικό μοντέλο βάσει φυσικότερων προτύπων, η ερευνητική προσέγγιση που αναπτύχθηκε επί του θέματος μέσω των μεταπτυχιακών σπουδών της, γέννησε μία νέα προοπτική.

Επάνω σε αυτήν ακριβώς την προοπτική θα χαρεί να καλλιεργήσει, μεταξύ άλλων, τα όσα εμπνέει η Υπαίθρια Εκπαιδευτική Μεθοδολογία, παρέα με τους  υπόλοιπους συμμετέχοντες του σεμιναρίου αυτού. Αυτή τη στιγμή η Άννα εργάζεται σε σχολείο της Σουηδίας και παρακολουθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη χειροτεχνία υφασμάτων.


 

Andrew Gordon

Ο Andrew Gordon είναι διδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Aberdeen στη Σκωτία. Μεγαλώνοντας περιτρυγιρισμένος από δάση και αγροτικές εκτάσεις στους πρόποδες των Ελβετικών Άλπεων, κληρονόμησε τον σεβασμό ως ύψιστη αξία για το φυσικό μας περιβάλλον. Ο ίδιος έχει επωφεληθεί από ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δίνει εξαιρετική σημασία στη μάθηση που αλληλεπιδρά με την ύπαιθρο, και επιθυμεί αντίστοιχα να ενσωματώσει μία τέτοια φιλοσοφία στη δική του συγγραφή και διδασκαλία.

Αν η Υπαίθρια Εκπαίδευση διαπραγματεύεται έννοιες χωρικές, τότε η δουλειά του Andrew αποδίδει ακριβώς αυτή την έννοια του χώρου της μάθησης μέσα-και-έξω από τη λογοτεχνία. Η διδακτορική του διατριβή αφορά συγκεκριμένα στη λογοτεχνία ως χώρο μάθησης στον οποίο αναγνώστες, συγγραφείς, μαθητές και δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εξερευνήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και τη σχέση τους με τον κόσμο. Έμπνευσή του στη δουλειά αυτή αποτελεί η γραφή και η σκέψη του Αμερικανού ποιητή William Stafford. 

Τέλος, η αγάπη του Andrew για την Ελλάδα και τον Ελληνικό πολιτισμό, του δίνουν περαιτέρω κίνητρα για να συμμετάσχει σε αυτό το πρωτοπόρο για την Ελλάδα Σεμινάριο, συνεισφέροντας ο ίδιος στην προσέγγιση της Υπαίθριας Εκπαίδευσης, μέσα από μία διαφορετική οπτική των χώρων.


 

Αριστέα Κυριάκου

Πριν ακόμα την ολοκλήρωση του πτυχίου της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη, η Αριστέα Κυριάκου είχε ήδη βρει το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον της πάνω στην Υπαίθρια Εκπαίδευση. Η ολοκλήρωση της πρώτης της έρευνας ως πτυχιακή με μεγάλη επιτυχία, πάνω στην «Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Σχολικών Αυλών στην Ελληνική σχολική πραγματικότητα» την οδήγησε με ενθουσιασμό στο Πανεπιστήμιο Linköping της Σουηδίας για το μεταπτυχιακό «Outdoor  Environmental Education & Outdoor Life». Συνεχίζοντας την έρευνα πάνω στην Υπαίθρια Εκπαίδευση και τη χρήση των σχολικών αυλών σε Ευρωπαϊκές χώρες, ολοκλήρωσε έπειτα το δεύτερο μεταπτυχιακό της στο Πανεπιστήμιο του Aberdeen της Σκωτίας. Ως υπότροφος πλέον του Ιδρύματος Ωνάση, κάνει το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο του Aberdeen, εμβαθύνοντας στους παράγοντες που ενθαρρύνουν τους δασκάλους να ενστερνιστούν την πρακτική της Υπαίθριας Εκπαίδευσης και να βιώσουν μαζί με τους μαθητές τους τα πολλαπλά της οφέλη.

Η Αριστέα οραματίζεται μία ομαλή ενσωμάτωση της προσέγγισης της Υπαίθριας Εκπαίδευσης στην Ελληνική εκπαίδευση, καθώς δε παύει να πιστεύει ότι παρά τις δυσκολίες της Ελληνικής καθημερινότητας ο ήλιος θα είναι πάντα με το μέρος μας και τα παιδιά θα πρέπει να τον βλέπουν και να χαμογελούν. Έτσι, σεμινάρια όπως το παρόν δίνουν την ευκαιρία για ένα συλλογικό βήμα προόδου στο δρόμο του... ήλιου!

  

  


Ευρύτερη περιοχή

 

Μόλις 150 χιλιόμετρα νότια της Αθήνας το Ελπιδοχώρι είναι ιδανικό για ημερήσιες εκδρομές και εξορμήσεις στη ευρύτερη περιοχή, χάρη στην προνομιακή θέση του.

Σε μια απόσταση 20 χιλιομέτρων μπορείτε να βρείτε μια πληθώρα τοποθεσιών με ιστορική σημασία ή με φυσική ομορφιά όπως :

- Το πλήρως λειτουργικό αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την εκπληκτική ακουστική του. Είναι χωρητικότητας 15.000 ατόμων και κάθε καλοκαίρι διοργανώνονται παραστάσεις.

- Οι αρχαίες Μυκήνες. Υπάρχει ένα μονοπάτι στο Ελπιδοχώρι το οποίο μας οδηγεί κατευθείαν εκεί. Ίσως θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε να βάλουμε σήματα και ταμπέλες στην διαδρομή.

- Αρχαία Νεμέα. Το σημείο όπου συντελέστηκε ένας από τους άθλους του Ηρακλή.

- Οι πανέμορφες παραλιακές πόλεις του Άργους, του Ναυπλίου και της Κορίνθου.Όλες με βαριά ιστορία που χάνεται στα βάθη της αρχαιότητας με υπέροχη φυσική ομορφιά και φανταστικές γαλάζιες ακτές.

 

   
   

 

 

 

 

Για την καλύτερη εμπειρία σας ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies