08Ιουλ2017

Τιμές και Όροι

Η θέση θεωρείται δεσμευμένη μετά από την κατάθεση της προκαταβολής του 30% και την αποστολή του παραστατικού ηλεκτρονικά.

Η κατάθεση της προκαταβολής γίνεται σε Τραπεζικό Λογ/σμό και το υπόλοιπο αποπληρώνεται την πρώτη ημέρα της Ελπιδο-Κατασκήνωσης. 

Η προκαταβολή μπορεί να επιστραφεί ολόκληρη εάν αλλάξει γνώμη ο συμμετέχων έως τις 31 Μαΐου.  Πέραν αυτής της ημερομηνίας η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

 

 

 ΑΡΧΙΚΗ*

EARLY*

CLUB*

1  ενήλικας + 1 παιδί

650

500

450

1 ενήλικας + 2 παιδιά

780

600

540

2 ενήλικες + 2 παιδιά

930

720

640


 

Επεξηγήσεις:

ΑΡΧΙΚΗ: Το ποσό στη στήλη αυτή θα ισχύσει για δηλώσεις συμμετοχής που θα γίνουν μετά τις 15 Ιουνίου.

EARLY: Προνομιακή Τιμή για δήλωση συμμετοχής έως τις 15 Ιουνίου. Δήλωση συμμετοχής και κατάθεση προκαταβολής (το 30% της συνολικής συμμετοχής) έως τις 15 Ιουνίου.

CLUB: Αφορά ΜΟΝΟ συμμετέχοντες που έχουν πάρει μέρος σε κάποια από τις δράσεις μας. (Ελπιδο-Κατασκήνωση Ιουνίου 2015/2016 ή σε κάποιο από τα Ελπιδο-Σαββατοκύριακα που έγιναν από τον Οκτώβριου του 2015 έως τον Μάιο  του 2017).  Δήλωση Συμμετοχής και κατάθεση προκαταβολής (το 30% της συνολικής συμμετοχής) έως τις 15 Ιουνίου.

Οι τιμές υπόκεινται σε ΦΠΑ 24%.