17Φεβ2018

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

Όταν τα λόγια δεν έρχονται εύκολα στο νου ...

Όταν δύσκολα βρίσκουν το δρόμο τους προς τα χείλη...

Όταν οι λέξεις δεν είναι αρκετές....

Υπάρχει και μια άλλη οδός, ένας άλλος τρόπος, μη λεκτικός για να βρούν έκφραση οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί αλλά και η χαρά: η τέχνη μέσω της Εικαστικής Θεραπείας.

Όχι η Τέχνη για την τέχνη. Αλλά ως μια άλλη γλώσσα, ένας διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας.

Ως δημιουργική διαδικασία, η έκφραση μέσω των εργαλείων της τέχνης, βοηθά τους ανθρώπους να επιλύσουν προβλήματα, να συνδιαλλαγούν με τα συναισθήματά τους, να μειώσουν το άγχος τους, να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους. Με τρόπο δημιουργικό, διασκεδαστικό και συμβολικό.

Για να εμπλακεί κάποιος σε αυτή τη διαδικασία, δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες δεξιότητες ή ταλέντο, ούτε να έχει ασχοληθεί με την τέχνη. Χρειάζεται απλά να θέλει να εργαστεί με τον εαυτό του δημιουργικά.

  photo2 
photo3   photo4